Fundusze Europejskie dla Centrum Seniora

Centrum Seniora Sp. z o.o. realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnego modelu opieki nad osobami przebywającymi w ZOL poprzez cyfryzację procesów medycznych i komunikacji z rodzinami w celu podniesienia przez organizację odporności na ryzyka okresów pandemii” w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarach cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.06.02.00-02-0066/21-00
Wartość projektu: 233 868,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 198 788,22 zł

Celem projektu jest zwiększenie odporności na zagrożenia pandemiczne w przyszłości, jak i budowa przewag konkurencyjnych nad konkurencją w branży.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.