Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

Pobyty Długoterminowe

Pobyty długoterminowe dotyczą Pacjentów wymagających wzmożonej opieki – przewlekle chorych, niepełnosprawnych, całkowicie lub częściowo unieruchomionych w łóżku, gdzie zmiany te są najczęściej nieodwracalne z różnych przyczyn, najczęściej wielochorobowości i wieku.

Ze względu na zależność w czynnościach dnia codziennego Pacjenci Ci wymagają szczególnej pomocy personelu opiekuńczego, pielęgniarskiego, rehabilitacji ruchowej oraz terapii zajęciowej.

Pobyty te ze względu na nieodwracalność zmian chorobowych są najczęściej długoterminowe lub stałe.

Zawsze staramy się zrozumieć potrzeby naszych pacjentów i ich rodzin, a do każdego podopiecznego podchodzimy indywidualnie. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, zebraniu wywiadu, określeniu problemów jesteśmy wstanie zaproponować wybór właściwego Ośrodka, w którym pacjent otrzyma pomoc najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.

Zachęcamy do odwiedzin jednego lub kilku z naszych Ośrodków. Poświęcimy Państwu tyle czasu ile będzie potrzeba, odpowiemy na każde pytanie.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące
Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060