Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

Prywatna rehabilitacja neurologiczna

Dla kogo jest rehabilitacja neurologiczna?

Turnusy rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji neurologicznej skierowane są dla Pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego i z deficytem neurologicznym w takich przypadkach jak:

 • udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu
 • po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
 • po urazach czaszkowo – mózgowych
 • Choroba Parkinsona
 • Stwardnienie Rozsiane (SM)

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna składa się z wielu różnych technik i zajęć, które w sposób kompleksowy mają poprawić jakość życia codziennego pacjenta. Możemy je podzielić na kilka głównych grup, wśród których warto wspomnieć przede wszystkim o fizjoterapii oraz terapii zajęciowej.
Pierwszy termin dotyczy m.in. zajęć, na których pacjenci doskonalą umiejętność poruszania się: chodzenia, wchodzenia po schodach, siadania oraz podnoszenia się z pozycji leżącej. Kładziemy ponadto nacisk na bezpieczeństwo wykonywania tych czynności, ucząc technik zapobiegających upadkom.
Rehabilitacja neurologiczna to także wspomniana wyżej terapia zajęciowa. Ze względu na swoje schorzenia, pacjenci często decydują o zaniechaniu wykonywania pewnych aktywności (wliczając te najbardziej podstawowe, jak choćby samodzielne ubieranie się czy mycie). Celem terapii jest zaś skłonienie rehabilitowanej osoby do ich wznowienia, respektując przy tym indywidualne ograniczenia wynikające z konkretnego rodzaju niepełnosprawności.

Turnus rehabilitacji neurologicznej

Pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi pomagamy poprzez:

 • Rehabilitację indywidualną
 • Intensywną neurologiczną terapię funkcjonalną
 • Terapię wg koncepcji PNF
 • Techniki tkanek miękkich wg dr Ciechomskiego
 • Terapię wg koncepcji technik powięziowych
 • Pionizację
 • Reedukację chodu
 • Fizykoterapię: sollux , magnetoterapia , laser punktowy
 • C-eye – Cyber oko i komunikację alternatywną
 • Terapię wg. Metody Snozelen – Sala doświadczania świata
 • Terapię zajęciową indywidualną i grupową
 • Konsultacje z psychologiem
 • Konsultacje z neurologopedą
 • Opiekę fizjoterapeuty ze specjalizacją II stopnia

 

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące
Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060