Rehabilitacja pocovidowa

Blisko jedna trzecia pacjentów boryka się z licznymi powikłaniami po przechorowaniu COVID-19.

Do najczęstszych i najbardziej dokuczliwych zaliczana jest zmniejszona wydolność oddechowa, czyli zaburzenia w oddychaniu prowadzące niejednokrotnie do niebezpiecznych duszności. To również brak tchu podczas wykonywania codziennych czynności. Konsekwencją długotrwałej intubacji pacjentów podczas hospitalizacji są także problemy w połykaniu pokarmów stałych, a nawet płynów. Pojawiają się problemy z emisją głosu i swobodnym budowaniem zdań. Często dochodzi również do zaburzeń rytmu serca, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej. Pacjenci uskarżają się na bóle mięśni i stawów, czują nieustanne zmęczenie. Wszystkim tym objawom towarzyszy niepokój przeradzający się w stres, a nawet w stany depresyjne. Obecnie o skutkach Covid-19 wiemy już coraz więcej, a kluczowym elementem w powrocie do pełnej sprawności fizycznej i emocjonalnej jest rehabilitacja. W naszej placówce Elderis Polanica Zdrój oferujemy Państwu kompleksowy i wieloetapowy program rehabilitacyjny.

Rehabilitacja oddechowa

Rehabilitacja oddechowa poprzedzona jest konsultacją lekarską, wykonaniem spirometrii i testu wytrzymałościowego. Na tym etapie wykonujemy zabiegi obejmujące naukę prawidłowego oddychania, które dobierane są indywidualnie i grupowo do potrzeb naszych podopiecznych. Dodatkowo, uczymy kontrolowanego oddychania torem przeponowym i technik efektywnego kaszlu. Na poprawę kondycji całego układu oddechowego mają wpływ prowadzone przez nas zabiegi tlenoterapii i inhalacje oddechowe. Zwracamy również uwagę na naukę prawidłowego oddychania w trakcie codziennego funkcjonowania – np. w trakcie korzystania ze schodów.

Kinezyterapia

W ramach rehabilitacji ruchowej – kinezyterapii oferujemy dopasowane indywidualnie do pacjenta ćwiczenia, które uwzględniają jego aktualny stan zdrowia, a ich celem jest wzmocnienie siły mięśni i poprawa kondycji fizycznej organizmu. Jest to chodzenie przy wykorzystaniu bieżni w odpowiednim tempie i dystansie, jazda na cykloergometrze, korzystanie ze stoperów i rotorów rehabilitacyjnych. Dużym walorem jest również uzdrowiskowy charakter naszej okolicy pozwalający na spacery, nordic walking i inne formy ruchowej terapii grupowej na świeżym powietrzu. Dysponujemy pięknymi terenami zielonymi mającymi ogromny wpływ na powrót do stabilizacji oddechowej. Ważnym aspektem są również ćwiczenia kończyn górnych i obręczy barkowej, do której przylegają mięśnie oddechowe. Tu wykorzystujemy taśmy o różnym stopniu rozciągliwości, linki czy ciężarki. Ćwiczenia rozciągające klatkę piersiową, poza oczywistymi pozytywnymi wartościami oddechowymi, przyczyniają się również do relaksacji i odprężenia po przedłużonym lub długotrwałym lęku i napięciu.

Wsparcie psychologiczne

Pacjentom pocovidowym często towarzyszy niepewność, strach oraz przeciągający się w czasie stres. By pomóc niwelować te odczucia proponujemy wsparcie psychologiczne. Poza wyżej wymienionymi odczuciami ozdrowieńcy uskarżają się również na duże problemy z koncentracją, pamięcią i logicznym myśleniem. Często wskazują również na brak motywacji do działania, co utrudnia powrót do normalnego funkcjonowania czy wypełniania obowiązków zawodowych i domowych. W naszej ofercie znajdą Państwo konsultacje i warsztaty psychologiczne zarówno indywidualne jak i grupowe. Nasz logopeda pomoże również w sytuacjach zaburzeń mowy i problemami z werbalnym wyrażaniem myśli. Wszystkie te działania mają na celu pomóc pacjentom w uporaniu się z poczuciem niepewności i wyizolowania oraz niwelować strach, a w konsekwencji powrócić do upragnionej równowagi psychicznej. Proponujemy Państwu ćwiczenia relaksacyjne w naszej odpowiednio przygotowanej sali z łóżkiem wodnym, fotelami masującymi i lampami Biotron przy wykorzystaniu również ogromnych walorów muzykoterapii i fototerapii.

Naszą ofertę kierujemy do pacjentów komercyjnych, nie wymagamy dodatkowego skierowania. Oferujemy pobyty 2-tygodniowe z zakwaterowaniem w 2-osobowych pokojach z łazienkami, posiadającymi udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyżywienie przez cały okres trwania turnusu.