Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

Prywatny ośrodek dla chorych psychicznie

Prowadzimy usługi opiekuńcze dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym dla osób ze schizofrenią, zaburzeniami afektywnymi, depresyjnymi, zespołami zależności alkoholowej i od środków psychoaktywnych, zaburzeniami osobowości, zachowania i emocji (agresja), chorobą Alzheimera.

DPS dla psychicznie chorych

Ośrodkiem specjalizującym się w opiece nad osobami chorymi psychicznie jest ośrodek w Rościszowie, który posiada wpis do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej nr 2/2012 i podlega kontrolom różnych instytucji, takich jak urząd wojewódzki i sąd rodzinny, Do ośrodka przyjmowane są osoby dorosłe od 18. roku życia zarówno kobiety, jak i mężczyźni – sprawni fizycznie lub na wózkach (w budynku są zniesione bariery architektoniczne) z zaburzeniami psychicznymi.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące

Ośrodek terapeutyczny dla chorych na schizofrenię – w trakcie pobytu naszym Pacjentom zapewniamy:

  • całodobową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjno–opiekuńczą
  • regularne wizyty lekarza psychiatry, psychologa
  • dostęp do lekarza rodzinnego,
  • domowe posiłki
  • urozmaiconą terapię zajęciową od poniedziałku do piątku ( kulinoterapia, ergoterapia, biblioterapia, arteterapia, dogoterapia),
  • udział w lokalnych imprezach, udział w życiu religijnym (wyjścia do kościoła, wizyty duszpasterskie w ośrodku),
  • dostęp do prasy codziennej, biblioteki domowej,
  • opiekę fizjoterapeuty oraz pedagoga

Pacjentom z chorobą Alzhaimera zapewniamy także kompleksową pomoc w naszym ośrodku w Ustroniu.


Ośrodki, W Których Realizowana jest usługa:Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060