Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

Pobyty Krótkoterminowe

Pobyty krótkoterminowe, poszpitalno-opiekuńcze dotyczą Pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnostyczno-leczniczy, jednak z powodów zdrowotnych nie mogą wrócić od razu do środowiska domowego. W przypadku dobrego rokowania pacjenta nasz ośrodek jest pomostem między szpitalem a domem.

Często wiąże się on z koniecznością wprowadzenia do dotychczasowego stylu życia poszpitalnych zaleceń lekarza. Dla pacjenta osłabionego pobytem szpitalnym taki powrót jest dodatkowo związany z potrzebą odzyskania sprawności fizycznej jak również wewnętrznej pewności, że jest w stanie nadal samodzielnie funkcjonować. Dlatego oferujemy pobyty poszpitalne, których celem jest pomoc seniorowi w powrocie do możliwie samodzielnego życia.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące
Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060