Informacje o dotacjach

EwaMedCare sp. z o.o.

ul. EDWARDA DEMBOWSKIEGO 19/1
WROCŁAW 51-670,
REGON: 021678556, NIP: 8952003228

Dotacja „Wsparcie dolnośląskich DPS”

Umowa 12/2020/COVID-19/POWER z 14.10.2020

EwaMedCare sp. z o.o. otrzymała grant na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 80.475 zł

Logo dotacji EU

___________________________________________

Dotacja „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Umowa COVId-19.19.01.92 listopad 2020

EwaMedCare sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Dofinansowanie projektu: 30.253,45 zł

NFZ MZ

Logo dotacji EU

Centrum Seniora sp. z o.o.

ul. TRZEBNICKA 49
OBORNIKI ŚLĄSKIE 55-120
REGON: 122877467 NIP: 9452173991 KRS: 0000465755

Dotacja „Śląskie Pomaga”

Umowa ROPS.PS.600.3.7.47.Z.2020 z 14.08.2020

Centrum Seniora sp. z o.o. zrealizowało projekt, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II.2020 r. – V.2021 r.

Dofinansowanie projektu: 20.000zł

Logo EU

___________________________________________

Dotacja „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Umowa COVID-19.12.134 z 2.11.2020

Centrum Seniora sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Dofinansowanie projektu: 42.532,89zł

NFZ MZ

Logo dotacji EU