PROCEDURA STARANIA SI臉 O DOFINANSOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO OSOBY NIEPE艁NOSPRAWNEJ ZE 艢RODK脫W PFRON/PCPR w o艣rodkach ELDERIS

 

 1. Czas trwania turnus贸w wynosi co najmniej 14 dni.
 2. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o skierowanie na turnus rehabilitacyjny musi posiada膰 wa偶ne orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci w stopniu: lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
 3. Lekarz rodzinny lub lekarz specjalista wype艂nia druk: Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, zaznaczaj膮c rodzaj schorzenia oraz, je艣li istnieje potrzeba, opiekuna i uzasadnia t臋 konieczno艣膰.
 4. Lekarz wype艂nia Za艣wiadczenie o stanie zdrowia, zaznaczaj膮c rozpoznanie oraz przyjmowane leki.
 5. Osoba niepe艂nosprawna wype艂nia Wniosek o dofinansowanie ze 艣rodk贸w PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w kt贸rym zamieszcza informacje o posiadanym orzeczeniu i przeci臋tnym miesi臋cznym dochodzie na jednego cz艂onka rodziny.
 6. Skierowanie lekarza na turnus rehabilitacyjny, za艣wiadczenie o stanie zdrowia, wniosek o dofinansowanie ze 艣rodk贸w PFRON oraz aktualne orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci sk艂ada si臋 w PCPR-e w艂a艣ciwym dla miejsca zamieszkania tej osoby.
 7. Wniosek o dofinansowanie sk艂ada si臋 w PCPR osobi艣cie lub za po艣rednictwem opiekuna albo organizatora turnus贸w rehabilitacyjnych.
 8. Osoba niepe艂nosprawna wybiera o艣rodek, w kt贸rym odb臋dzie si臋 turnus, wype艂niaj膮c druk: Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (za艂膮cznik nr 3).

Osoba niepe艂nosprawna mo偶e ubiega膰 si臋 o dofinansowanie, pod warunkiem 偶e:

 • zosta艂a skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod kt贸rego opiek膮 si臋 znajduje,
 • w roku, w kt贸rym ubiega si臋 o dofinansowanie, nie korzysta艂a z dofinansowania ze 艣rodk贸w PFRON na ten cel,
 • wybierze organizatora, kt贸ry posiada wpis do specjalnego rejestru o艣rodk贸w, prowadzonego przez wojewod臋,
 • b臋dzie uczestniczy艂a w zaj臋ciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie b臋dzie na turnusie pe艂ni艂a funkcji cz艂onka kadry, ani nie b臋dzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • z艂o偶y o艣wiadczenie o wysoko艣ci dochodu wraz z informacj膮 o liczbie os贸b we wsp贸lnym gospodarstwie domowym (spe艂ni kryterium dochodowe),
 • w przypadku turnusu, kt贸rego program przewiduje tak偶e zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania za艣wiadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczeg贸lno艣ci o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia kompletnego wniosku.

Wysoko艣膰 dofinansowania wynosi:

 • 27% przeci臋tnego wynagrodzenia 鈥 dla osoby ze znacznym stopniem niepe艂nosprawno艣ci, osoby niepe艂nosprawnej w wieku do 16. roku 偶ycia oraz osoby niepe艂nosprawnej w wieku 16鈥24 lat ucz膮cej si臋 i niepracuj膮cej, bez wzgl臋du na stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
 • 25% przeci臋tnego wynagrodzenia 鈥 dla osoby z umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci,
 • 23% przeci臋tnego wynagrodzenia 鈥 dla osoby z lekkim stopniem niepe艂nosprawno艣ci,
 • 18% przeci臋tnego wynagrodzenia 鈥 dla opiekuna osoby niepe艂nosprawnej,
 • 18% przeci臋tnego wynagrodzenia 鈥 dla osoby niepe艂nosprawnej zatrudnionej w zak艂adzie pracy chronionej, niezale偶nie od posiadanego stopnia niepe艂nosprawno艣ci.

Dofinansowanie mo偶na otrzyma膰 tylko raz w roku kalendarzowym

PCPR-y zobowi膮zane s膮 do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotycz膮cych o艣rodk贸w i organizator贸w turnus贸w, kt贸rzy posiadaj膮 wpisy do odpowiednich rejestr贸w. Dzi臋ki temu osoby niepe艂nosprawne mog膮 wybra膰 ofert臋 odpowiedni膮 do rodzaju niepe艂nosprawno艣ci i zalece艅 lekarza.

Aktualne informacje o o艣rodkach i organizatorach turnus贸w rehabilitacyjnych, posiadaj膮cych wpisy do rejestr贸w wojewody dost臋pne s膮 pod adresem Centralnej Bazy Danych O艣rodk贸w i Organizator贸w Turnus贸w dla Os贸b Niepe艂nosprawnych. Na stronie umo偶liwiono wyszukiwanie o艣rodk贸w i organizator贸w wed艂ug zadanych kryteri贸w (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje mo偶na nast臋pnie wydrukowa膰 wraz z danymi kontaktowymi.
Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnus贸w rehabilitacyjnych.