Centrum Rehabilitacji Neurologicznej w Polanicy Zdrój

Ośrodek położony jest w urokliwym i spokojnym miejscu z zapleczem rekreacyjnego Parku w Polanicy-Zdroju. Obiekt nie posiada żadnych barier architektonicznych, baza pokojowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W obrębie budynku zapewniamy szeroką bazę zabiegową. Jesteśmy jedynym na Dolnym Śląsku, a w Polsce czwartym ośrodkiem specjalizującym się w rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Projekt ten w sposób ciekawy łączy w sobie najnowsze programy rehabilitacji leczniczej z walorami przyrodoleczniczymi Polanicy-Zdroju.

Najważniejszym atutem naszego ośrodka jest profesjonalnie przygotowana kadra terapeutyczna pracująca metodami rehabilitacji neurologicznej, posiadająca stosowne doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty.

W Sanatoryjnym Centrum Rehabilitacji prowadzimy różnego rodzaju rehabilitację. Specjalizujemy się głównie w neurorehabilitacji skierowanej do Pacjentów z deficytem neurologicznym, który może być skutkiem choroby (udar mózgu, stwardnienie rozsiane) lub urazu czaszkowo-mózgowego. Głównym celem neurorehabilitacji jest przywrócenie Pacjentowi funkcji niezbędnych do samodzielnego życia. Jeśli nie jest to całkowicie możliwe, uczymy Pacjenta radzenia sobie z niepełnosprawnością. Terapia polega na odtworzeniu w mózgu połączeń nerwowych poprzez wykonywanie zadań i ćwiczeń ruchowych. Jest to specjalistyczna terapia z wykorzystaniem metod kinezyterapeutycznych, w tym między innymi PNF, Bobath, rozluźnianie powięziowe, tkanki miękkie.

Od 2017 roku realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. Dzięki podpisanej umowie z NFZ, Pacjenci z Polanicy Zdroju i okolic, posiadający ważne skierowanie od lekarza, mogą skorzystać z wybranych usług rehabilitacyjnych bezpłatnie.

Galeria ośrodka w Polanicy Zdrój:

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060
Polanica Zdrój

ul. Żeromskiego 26

woj. dolnośląskie

Tel: 74 / 865-64-45