Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

C-EYE

Program terapeutyczny Pacjentów w śpiączce (w stanie wegetatywnym, minimalnej świadomości, w zespole zamknięcia) polega na stosowaniu stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej, czyli na kształtowaniu bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia to poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Dostarczenie jak największej ilości bodźców jako informacji o otaczającym świecie ma na celu pobudzenie neuronów do utworzenia nowych dróg neuronalnych, a w konsekwencji do przywrócenia choć części utraconych czynności, co prowadzić może do wybudzenia Pacjenta. Aby jeszcze bardziej przybliżyć Pacjenta do danej rzeczywistości została utworzona Sala Wirtualnej Rzeczywistości po to, by Pacjent choć w minimalnym stopniu poczuł się jak w rzeczywistym świecie, w którym funkcjonował przed chorobą.

System C-Eye to system, który:

 • wspiera ocenę stanu świadomości osób z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego
 • umożliwia prowadzenie neurorehabilitacji
 • umożliwia komunikację alternatywną.

 

Adresatem systemu C-Eye są:

 • osoby wybudzone ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości (w stanie minimalnej świadomości, a także Pacjenci zdiagnozowani jako osoby w stanie wegetatywnym)
 • osoby z czterokończynowym porażeniem mózgowym
 • osoby mające problem z komunikowaniem się (osoby z afazją, dyzartrią, osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane i stwardnienie zanikowe boczne)
 • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Seniorzy mający problemy z komunikowaniem się.

 

Ponadto w naszym ośrodku do pracy z Pacjentami neurologicznymi wykorzystujemy system C-Eye, który korzysta z metody cyber oka.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące

Przyjmujemy Pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi na turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne. Każdy Pacjent po przyjęciu jest poddany diagnozie, po czym opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczno-rehabilitacyjny, w którego w skład wchodzi:

 • neurolog – badanie neurologiczne oraz diagnoza
 • psycholog – wywiad z rodziną i Pacjentem, przesiewowa ocena funkcjonowania poznawczego, pogłębiona diagnoza psychologiczna, zalecenia terapeutyczne
 • fizjoterapeuta – ocena stanu i możliwości funkcjonalnych Pacjenta, zalecenia terapeutyczne, rehabilitacja: kinezyterapia (metoda PNF, terapia manulana, Kinematic taping) i fizykoterapia (laseroterapia, elektroterapia, światłolecznictwo)
 • terapia zajęciowa – wywiad z rodziną i Pacjentem, terapia zajęciowa grupowa i indywidualna, terapia polisensoryczna w Sali Wirtualnej Rzeczywistości, praca z systemem C-Eye, dogoterapia
 • neurologopeda – ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa, terapia zaburzeń połykania – dysfagia, terapia zaburzeń mowy wynikające z uszkodzeń CUN (afazja, dyzartria), szeroko pojęta rehabilitacja neurologopedyczna.

Istnieje także możliwość przyjmowania Pacjenta na krótkoterminowe pobyty siedmiodniowe, w trakcie których zostaje postawiona diagnoza oceniająca stan świadomości i ocena ewentualnej pracy z systemem C-Eye.
Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060