Centrum rehabilitacji neurologicznej Oborniki Śląskie

Od 01.07.2022 r. w ramach działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Obornikach Śląskich rozpoczęliśmy realizację kontraktu z NFZ w ramach programów zdrowotnych dotyczącego rehabilitacji i leczenia dorosłych ze śpiączką. Program polega na kompleksowej neurorehabilitacji dążącej do wybudzania pacjentów ze śpiączki przez okres roku, z możliwością przedłużenie do 15 miesięcy za zgodą NFZ.

Pacjenci z uszkodzeniami mózgu przechodzą różne etapy od śpiączki poprzez wybudzenie do wyzdrowienia. Każdy z tych etapów wymaga odpowiedniej ilości sprzętu, materiałów oraz odpowiedniej ilości specjalistycznej kadry między innymi lekarzy, terapeutów, wszystko to przekłada się na koszty. Rehabilitacja pacjentów ze śpiączką w ramach programów zdrowotnych, to większe środki finansowe, co bezpośrednio przedkłada się na większe możliwości stosowanych terapii, a to jest szansa na szybsze wyzdrowienie pacjentów.

Leczenie pacjentów w ramach programu jest bezpłatne dla pacjenta, a cały pobyt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to przede wszystkim szansa dla wielu poszkodowanych i ich rodzin, których z wielu względów nie było by stać na specjalistyczną rehabilitację neurologiczną. Kontrakt w ramach NFZ przewiduje finansowanie rehabilitacji przez 15 miesięcy wybudzenia.

Skierowanie musi być wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie w programie bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji jako kontynuacja leczenia szpitalnego. Pacjent nie może do nas trafić z domu, innego ośrodka opieki długoterminowej czy np. rehabilitacji.

Jakie kryteria należy spełnić, aby pacjenta zakwalifikować do naszego ośrodka?

Aby dostać się do programu trzeba przejść odpowiednią procedurę kwalifikacji i otrzymać skierowanie ze szpitala z rozpoznaniem wg Kod ICD – 10: Śpiączka R 40.

Pacjentów do programu kwalifikuje zespół terapeutyczny na podstawie skierowania (R 40) i kryteriów kwalifikacji:

 • od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
 • pozostawanie w stanie śpiączki nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy od wystąpienia
  śpiączki nieurazowej;
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
 • ukończony 18. rok życia w dniu przyjęcia;
 • czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.

Jak długo trwa leczenie w programie?

O tym jak długo trwa leczenie decyduje zespół terapeutyczny. Czas leczenia w programie nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Jeśli jednak zespół uzna, że wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, może zwrócić się do NFZ o wydłużenie leczenia do 15 miesięcy.

Co obejmuje leczenie pacjenta w stanie śpiączki w ramach programu?

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 • badania diagnostyczne zlecone przez lekarza;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie bólu;
 • leczenie spastyczności przy zastosowaniu toksyny botulinowej,
 • leczenie spastyczności przy zastosowaniu pompy baklofenowej:
 • wszczepienie pompy baklofenowej;
 • uzupełnianie pompy baklofenem;
 • leczenie objawów somatycznych;
 • opieka psychologiczna nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 • rehabilitacja;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego.

Sprawdzenie efektów leczenia

Zespół terapeutyczny monitoruje efekty leczenia w przedziale 180–210 dni oraz 330–360 dni od dnia rozpoczęcia leczenia w programie. Na tej podstawie zespół decyduje o zakończeniu lub kontynuacji leczenia, w tym o ewentualnym wydłużeniu leczenia.

Co po zakończeniu programu?

Przez 3 lata po zakończeniu leczenia w programie, pacjent lub jego opiekun, nie rzadziej niż raz w roku biorą udział w korespondencyjnym badaniu ankietowym, które ma monitorować efekty leczenia. Zachęcamy do obejrzenia filmów nagranych z okazji Światowego Dnia Śpiączki z roku 2022, 2023 i 2024  o naszych wybudzonych Pacjentach.

W nagranych materiałach przedstawiamy Państwu kilka wyjątkowych historii osób wybudzonych ze śpiączki, które miały miejsce w naszym ośrodku, w tym również te zakończone całkowitym sukcesem. Pani Iwona została przyjęta do naszego ośrodka po zabiegu ewakuacji krwiaka mózgowego w stanie minimalnej świadomości, karmiona dietą przemysłowa przez PEG, oddychała przy pomocy rurki tracheotomijnej z lewostronnym porażeniem połowiczym.

Po 6 miesiącach ciężkiej pracy przy wsparciu zespołu terapeutycznego i rodziny wyszła z ośrodka do domu o własnych siłach. Dziś realizuje swoje marzenia u boku kochanego męża. Kolejne historie to przypadki dwóch chłopaków: Daniela i Piotrka, którzy trafili do naszego ośrodka z urazem czaszkowo-mózgowym po pobiciu w nieznanych okolicznościach. Obaj dzielnie walczą każdego dnia pod okiem specjalistów o lepszą sprawność i lepsze jutro. Każdy z nich czeka na ten dzień, gdy będzie mógł wróci do domu o własnych siłach. Cały zespół ośrodka im kibicuje i wierzymy, że taki czas nastąpi.

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060


Zakres specjalizacji ośrodka:


Poznaj nasz zespół

Ewa Gryza Prezes Zarządu

Specjalista zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Promocji Zdrowia AWF, gerontopedagogiki PAM oraz zarządzanie i marketing w zakresie ekonomiki i zarządzania w przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Langego we Wrocławiu. Ewa Gryza zarządza spółką SCPO Ewa-Med, która prowadzi działalność o następujących profilach: zakłady opiekuńczo – lecznicze, dom pomocy społecznej, sanatorium, lecznictwo ambulatoryjne, rehabilitacja oraz opieka domowa.


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Trzebnicka 49
Oborniki Śląskie