Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

Opieka nad chorym w stanie wegetatywnym, w śpiączce, po udarze

W naszych ośrodkach posiadamy ofertę zarówno dla osób starszych nastawionych na aktywność własną, pragnących poprawić swoją sprawność ruchową i intelektualną, jak i dla tych, które są niesamodzielne i wymagają kompleksowej pielęgnacji i specjalistycznej rehabilitacji. Oferujemy pobyty poszpitalne krótko- i długoterminowe, okolicznościowe i rekonwalescencyjne w zależności od potrzeb. W naszych ośrodkach znajdują również oparcie osoby samotne, które szukają towarzystwa i pomocy w pielęgnacji zdrowia fizycznego i psychicznego.

Jako nieliczni przyjmujemy pod opiekę i rehabilitację osoby w śpiączkach, w stanach minimalnej świadomości czy zespołach zamknięcia. Naszym Pacjentom zapewniamy nie tylko opiekę pielęgniarską i lekarską, ale również kompleksową rehabilitację neurologiczną, odpowiednie żywienie, terapię logopedyczną oraz terapię polisensoryczną wspomaganą metodą C-eye.

Program rehabilitacji ma na celu przeprowadzenie kompleksowego działania rehabilitacyjno–terapeutycznego dla osób po urazie czaszkowo-mózgowym (w stanie śpiączki, w stanie wegetatywnym, minimalnej świadomości oraz w zespole zamknięcia) przez fizjoterapeutów, terapeutę zajęciowego, pedagoga, psychologa, pielęgniarki, lekarzy oraz logopedy.

Cel neurorehabilitacji

Celem neurorehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby. Gdy nie jest to możliwe, rehabilitant ma za zadanie nauczyć pacjenta innych strategii ruchowych, by radził sobie na co dzień mimo niepełnosprawności. Akceptacja ograniczeń wynikających z choroby bywa kluczowa w dalszym procesie leczenia. Podczas procesu neurorehabilitacji ważne jest również utrzymanie tych funkcji mózgu, które nie uległy uszkodzeniu. Ich regularna stymulacja ma zapobiegać ewentualnemu pogorszeniu się stanu pacjenta.

Program neurorehabilitacji

Program rehabilitacji opracowywany jest indywidualnie i dostosowywany do jednostek chorobowych, aktualnego stanu oraz możliwości pacjenta. Polega on na stosowaniu stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), czyli na celowym kształtowaniu bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Takie dostarczanie mózgowi jak największej ilości bodźców jako informacji o otaczającym świecie ma na celu pobudzenie neuronów do tworzenia nowych dróg neuronalnych, a w konsekwencji do przywrócenia choć części utraconych czynności mózgu u chorych z uszkodzeniem mózgu. Program rehabilitacji neurologicznej skierowany do pacjentów po uszkodzeniu mózgu w stanie ograniczonej świadomości składa się z:

  • oceny stanu świadomości pacjenta za pomocą skali Glasgow oraz systemu C-Eye (cyber oko),
  • stymulacji wielozmysłowej w Sali Doświadczania Świata,
  • komunikacji alternatywnej za pomocą systemy C – Eye (cyber oko),
  • neurorehabilitacji metodą PNF,
  • terapii tkanek miękkich (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, techniki aktywnego rozluźniania, terapia punktów spustowych),
  • terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
  • stymulacyjnej terapi ustno–twarzowej wg koncepcji Castillo Moralesa,
  • oceny neuropsychologicznej.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące

Głównym celem podejmowanych działań terapeutycznych jest dostarczenie pacjentowi jak największej ilości bodźców, pobudzenie zmysłów dotyku, wzroku smaku i węchu i nawiązanie z nim kontaktu. W trakcie terapii, podejmowane są działania w kierunku rozluźnienia napięcia mięśniowego oraz stymulowania czucia powierzchniowego i głębokiego.

Działania terapeutyczne dostosowywane są do aktualnego stanu zdrowia pacjenta i są na bieżąco monitorowane, omawiane i weryfikowane na posiedzeniu zespołu terapeutycznego. Istotnym elementem terapii jest urządzenie C-EYE (cyber oko), które pomaga w ocenie świadomości pacjenta w śpiączce neurologicznej, we wspomaganiu procesów poznawczych oraz w alternatywnej z nim komunikacji. Wdrożenie systemu C-Eye pozwala na wzrost efektywności pracy terapeutycznej z osobami w śpiączce, co bezpośrednio przekłada się na ich szybszy powrót do zdrowia.

W przypadku pacjentów w stanie śpiączki, w stanie minimalnej świadomości aby wystąpił progres w stanie zdrowia pacjenta, neurorehabilitacja musi być systematyczna, całościowa, powtarzalna i długoterminowa.
Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060