Nasze ośrodki

W naszych ośrodkach posiadamy ofertę zarówno dla osób starszych nastawionych na aktywność własną, pragnących poprawić swoją sprawność ruchową i intelektualną, jak i dla tych, którzy są niesamodzielni i wymagają całodobowej kompleksowej opieki lub mają w znacznym stopniu ograniczoną samodzielność, której towarzyszy wielochorobowość.

Specjalizujemy się w sprawowaniu całodobowej i kompleksowej opieki nad osobami, które z racji wieku, ograniczonej sprawności fizycznej bądź też z powodu choroby nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnego życia w środowisku domowym i potrzebują stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. W naszych ośrodkach znajdują również oparcie osoby samotne, które szukają towarzystwa i pomocy w pielęgnacji zdrowia fizycznego i psychicznego. Pensjonariuszy zapraszamy na pobyt stały lub – w zależności od potrzeb – krótkoterminowy, obejmujący turnus rehabilitacyjny, rekonwalescencję poszpitalną czy też stanowiący zastępczą opiekę podczas wyjazdu opiekunów.

Dom Opieki w Polanicy Zdrój

Ośrodek w centrum górskiej przyrody Ośrodek zlokalizowany jest urokliwej i pełnej piękna przyrody, Polanicy-Zdrój. Ta malownicza miejscowość uzdrowiskowa, położona w... Czytaj więcej