Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórza” w Rościszowie

Dom Pomocy Społecznej ,, Zielone Wzgórza” w Rościszowie jest przeznaczony dla 45 osób przewlekle psychicznie chorych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dom świadczy usługi na wysokim poziomie, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo i godne warunki przebywania. Oferujemy pokoje 1, 2 i 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców są sale dziennego pobytu, stołówka, gabinet fizykoterapii, pracownia terapeutyczna, pokój gościnny i inne pomieszczenia, jak również ogród. Placówka spełnia wszelkie wymogi standaryzacji, jest wpisana do rejestru Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 2/2012 UM, a co za tym idzie gminy mogą kierować do niej osoby chore psychicznie wymagającej całodobowej opieki ( art. 65 ustawy o pomocy społecznej). Istotnym jest również fakt, że miesięczny koszt utrzymania mieszkańca jest bardzo konkurencyjny w stosunku do innych domów tego typu.

Kadrę stanowią wykwalifikowani pracownicy wyrozumiali i otwarci na problemy innych. Wspólnie z mieszkańcami tworzą ciepłą, rodzinną atmosferę. Współpraca z ZOZ w Pieszycach pozwala na korzystanie z opieki lekarskiej na prawdziwie europejskim poziomie ( lek. interniści oraz szereg specjalistów tj. psychiatra, ortopeda, alergolog, laryngolog, gastrolog, ginekolog i.in., jak również diagnostyka rtg, ekg, rezonans magnetyczny). Uczestnictwo w różnych formach proponowanej terapii to dla mieszkańców nie tylko okazja do pogłębienia swoich zainteresowań oraz prezentowania i odkrywania własnych talentów, ale przede wszystkim możliwość rehabilitacji, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnych następstw chorób i zaburzeń psychicznych. Bliskość lasów, zboczy górskich, szlaków turystycznych, ścieżki rowerowej stwarza możliwość do spacerów i ruchu na świeżym powietrzu. Oprócz tych elementów, które przyczyniają się do rozwoju ciała znajdziemy tutaj też coś dla duszy – walory krajobrazowe i bliskość pięknego zabytkowego kościoła, które sprzyjają wyciszeniu,stwarzają możliwość refleksji i kontemplacji. Dom Pomocy Społecznej ,,Zielone Wzgórza” w Rościszowie jest to dom szczególny i wyjątkowy. Osoby cierpiące na problemy psychiczne na pewno znajdą w nim równowagę i spokój.

Przyjmujemy mieszkańców na czas nieokreślony, na pobyty komercyjne oraz skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej w tym osoby ubezwłasnowolnione, skierowane do DPS postanowieniem sądu.

Bezpośredni kontakt:
Dyrektor ośrodka: +48 74 836 9031
Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060


Zakres specjalizacji ośrodka:


Poznaj nasz zespół

Jadwiga Balawender Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Rościszów

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od 2012 r. pełni funkcję dyrektora w Domu Pomocy Społecznej ,,Zielone Wzgórza,, w Rościszowie. Posiada dyplom pracownika socjalnego oraz ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku : organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej. Wcześniej pracowała jako opiekunka, a później pracownik socjalny w domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.