Oferta

Terapia przeciwobrzękowa

Turnusy przeciw obrzękowe skierowane są do osób, które borykają się z problemem obrzęku limfatycznego kończyn górnych oraz kończyn dolnych (... Czytaj więcej

Opieka nad chorymi

Formy opieki są tak różnorodne jak potrzeby osób starszych oraz Pacjentów przewlekle chorych. Poczynając od drobnej pomocy w domu, aż... Czytaj więcej

Rehabilitacja neurologiczna

Dla kogo jest rehabilitacja neurologiczna? Turnusy rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji neurologicznej skierowane są dla Pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego i... Czytaj więcej

Pobyty długoterminowe

Pobyty długoterminowe dotyczą Pacjentów wymagających wzmożonej opieki – przewlekle chorych, niepełnosprawnych, całkowicie lub częściowo unieruchomionych w łóżku, gdzie zmiany te... Czytaj więcej

Dzienny dom opieki

W Polsce jest już ponad milion starszych ludzi, którzy mieszkają samotnie. Zwykle pomaga im rodzina. Czasem jednak opieka nad osobami... Czytaj więcej

Rehabilitacja ortopedyczna

Wskazania do rehabilitacji ortopedycznej Turnusy rehabilitacyjne skierowane są do osób po zabiegach ortopedycznych, po endoprotezoplastykach stawu kolanowego i biodrowego, operacjach... Czytaj więcej

C-EYE

Program terapeutyczny Pacjentów w śpiączce (w stanie wegetatywnym, minimalnej świadomości, w zespole zamknięcia) polega na stosowaniu stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej, czyli... Czytaj więcej

Pobyty krótkoterminowe

Pobyty krótkoterminowe, poszpitalno-opiekuńcze dotyczą Pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnostyczno-leczniczy, jednak z powodów zdrowotnych nie mogą... Czytaj więcej

Rehabilitacja po udarze mózgu

Przyczyny udaru mózgu Udar mózgu jest incydentem naczyniowym spowodowanym zakłóceniem dopływu krwi do mózgu w wyniku zablokowania bądź pęknięcia tętnicy... Czytaj więcej

Rehabilitacja nad morzem

Propozycja turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach Akademii Zdrowia Kreatywnego Seniora w Sanatorium Kołobrzeg, skierowana jest do tych Seniorów, którzy chcą... Czytaj więcej

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie... Czytaj więcej

LOKOMAT – reedukacja chodu

Lokomat firmy HOCOMA jest najnowszej generacji zautomatyzowaną ortezą służącą do oceny i nauki chodu. Pozwala na najbardziej fizjologiczne odtworzenie cyklu... Czytaj więcej