HARMONOGRAM TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

Zapraszamy Pacjentów na turnusy rehabilitacyjne trwające 7 lub 14 dni.

W przypadku turnusu rehabilitacyjnego trwającego 14 dni, istnieje możliwość dofinansowania z PFRON dla osoby niepełnosprawnej, szczegółowe informacje dostępne są w zakładce dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rozpoczęcia turnusów w poszczególnych lokalizacjach dostępne są pod numerem 71 310 14 13