Jak pomagamy

Codzienna pomoc Pensjonariuszom obejmuje zabiegi pielęgnacyjne: mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w toalecie, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżek, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń oraz pomoc przy spożywaniu posiłków. Oferowane są także szczególne formy pielęgnacji uwzględniające indywidualne schorzenia lub niepełnosprawność podopiecznych. Zapewniamy rehabilitację fizyczną, ćwiczenia usprawniające, masaże i terapię. Dbając o ciało, pamiętamy również o kondycji umysłowej i emocjonalnej. Dostosowujemy ćwiczenia umysłowe do możliwości naszych podopiecznych. Zapewniając domowa atmosferę i bliskość z każdą osoba budujemy, tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa. Nasze działania mają na celu poprawę stanu zdrowia wraz ze sprawnością fizyczną i umysłową oraz jak najdłuższe jej utrzymanie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą , warto poznać możliwości naszych ośrodków, zachęcam do kontaktu telefonicznego, jak i osobiście. Dzięki takiemu podejściu możemy spełnić oczekiwania Państwa uwzględniając różnorodność potrzeb i możliwości osób nad którymi sprawujemy opiekę.

ELDERIS to marka grupy firm medycznych, działających w branży rehabilitacji stacjonarnej i opieki nad pacjentami, do których należą:

ELDERIS SP. Z O. O.

ul. Edwarda Dembowskiego 19/1,
51-670 Wrocław,
KRS 0000660510,
REGON 366432457,
NIP 8982227754,
Prezes Zarządu – Mariusz Wawrzyniak

SPECJALISTYCZNE CENTRUM PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE EWA MED SP. Z O. O.

ul. Trzebnicka 49,
55-120 Oborniki Śląskie,
KRS 0000263738,
REGON 020364956,
NIP 8951865293,
Prezes Zarządu – Ewa Gryza

CENTRUM SENIORA SP. Z O. O.

ul. Trzebnicka 49,
55-120 Oborniki Śląskie,
KRS 0000465755,
REGON 122877467,
NIP 9452173991,
Prezes Zarządu – Piotr Owczarek

EWAMEDCARE SP. Z O.O

ul. Edwarda Dembowskiego 19/1,
51-670 Wrocław,
KRS 0000575787,
REGON 021678556,
NIP 8952003228,
Prezes Zarządu – Piotr Owczarek

Nasze Ośrodki

W naszych ośrodkach posiadamy ofertę zarówno dla osób starszych nastawionych na aktywność własną pragnących poprawić swoją sprawność ruchową i intelektualną oraz dla tych, którzy są niesamodzielni i wymagają całodobowej kompleksowej opieki lub maja w znacznym stopniu ograniczoną samodzielność , której towarzyszy wielochorobowość. Specjalizujemy się w sprawowaniu całodobowej kompleksowej opieki nad osobami, które z racji wieku, ograniczonej sprawności fizycznej bądź też z powodu choroby nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnego życia w środowisku domowym i potrzebują stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. W naszych Ośrodkach znajdują również oparcie osoby samotne, które szukają towarzystwa i pomocy w pielęgnacji zdrowia fizycznego i psychicznego Pensjonariuszy zapraszamy na pobyt stały lub, w zależności od potrzeb, krótkoterminowy, obejmujący turnus rehabilitacyjny, rekonwalescencję poszpitalną , czy też stanowiący zastępczą opiekę podczas wyjazdu opiekunów.