Wybierz lokalizację, aby zapoznać się z cennikiem
realizowanych usług

USŁUGA

Cena

Pobyt komercyjny pacjenta chodzącego z chorobą Alzheimera, z otępieniem, z demencją i innych naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu - opłata za miesiąc
3700 zł
Pobyt komercyjny pacjenta poruszającego się z pomocą z chorobą Alzheimera, z otępieniem, z demencją i innych naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu - opłata za miesiąc
3900 zł
Pobyt komercyjny pacjenta leżącego w skali Barthel od 10 do 40 pkt - opłata za miesiąc
4200 zł
Pobyt komercyjny pacjenta leżącego w skali Barthel od 0 do 5 pkt całkowicie zależnego karmionego przez zgłębnik lub PEG - opłata za miesiąc
4350 zł
Pobyt komercyjny pacjenta leżącego w skali Barthel 0 pkt w skali Glasgow od 0 do 8 pkt całkowicie zależnego karmionego przez zgłębnik lub PEG z rurką tracheotomijną - opłata za miesiąc
4950 zł
Turnus rehabilitacyjny ortopedyczny 14 dni
2100 zł
Turnus rehabilitacyjny po zabiegu wszczepienia endoprotezy 14 dni
2100 zł
Turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu 14 dni
2300 zł
Pobyt krótkoterminowy (min. 3 dni) - opłata za dzień
150 zł
Dzienny dom opieki / 1 dzień
50 zł
Pobyt długoterminowy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
Pobyt komercyjny pacjenta chodzącego z chorobą Alzheimera, z otępieniem, z demencją i innym naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu - opłata za miesiąc
3400 zł
Pobyt komercyjny pacjenta leżącego w skali Barthel od 10 do 40 pkt - 30 dni
3600 zł
Pobyt komercyjny pacjenta leżącego w skali Barthel od 0 do 5 pkt całkowicie zależnego karmionego przez zgłębnik lub PEG - 30 dni
4300 zł
Pobyt komercyjny pacjenta leżącego całkowicie zależnego karmionego przez zgłębnik lub PEG/rurka tracheotomijna - PAKIET STANDARD 2 h rehabilitacji dziennie (terapia indywidualna, zabiegi fizykalne, terapia logopedyczna, konsultacja specjalisty rehabilitacji, terapia w sali doświadczania świata, terapia C-Eye) - 30 dni
5500 zł
Pobyt komercyjny pacjenta leżącego całkowicie zależnego karmionego przez zgłębnik lub PEG/rurka tracheotomijna - PAKIET PREMIUM 3 h rehabilitacji dziennie (terapia indywidualna, zabiegi fizykalne, terapia logopedyczna, konsultacja specjalisty rehabilitacji, terapia w sali doświadczania świata, terapia C-Eye) - 30 dni
7000 zł
Turnus rehabilitacyjny ortopedyczny - 14 dni
1499 zł
Turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu - 14 dni
1950 zł
Sesja na urządzeniu C-Eye we współpracy z neurologopedą lub terapeutą zajęciowym - 60 minut
80 zł
Pobyt długoterminowy – opieka nad osobami chorymi psychicznie - opłata za miesiąc
3600 zł
Pobyt opiekuńczo - leczniczy długoterminowy (miesiąc)
3600 zł
Turnus poszpitalny (miesiąc)
3400 zł
Turnus rehabilitacyjny poszpitalny - 14 dni
1800 zł
Turnus rehabilitacyjny ortopedyczny - 14 dni
1800 zł
Opłata środowiskowa - za dzień
4,48 zł
Rehabilitacja w ramach Oddziału Dziennego Rehabilitacji (NFZ)
bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ
Turnus neurologiczny 14 dni współfinansowany przez PEFRON
1950
Turnus neurologiczny 14 dni pacjent niesamodzielny wymagający 24 h pomocy
2450
Turnus neurolologiczny 14 dni - PAKIET PREMIUM 3,5h rehabilitacji dziennie (12 lokomatów, terapia indywidualna, zabiegi fizykalne, terapia grupowa)
4800
Turnus neurolologiczny 14 dni - PAKIET PREMIUM 2,5h rehabilitacji dziennie (bez lokomatu, terapia indywidualna, zabiegi fizykalne, terapia grupowa)
3000
Turnus neurologiczny 30 dni
3600
Turnus neurologiczny 30 dni pacjent niesamodzielny wymagający 24 h pomocy
4900
Rehabilitacja ambulatoryjna
bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ
Turnus rehabilitacyjny - po przebyciu COVID-19
2800
Turnus rehabilitacyjny - ortopedyczny 14 dni
1800
Turnus rehabilitacyjny - ortopedyczny 1 m-c kontynuacja pobytu)
2800
Turnus rehabilitacyjny - ortopedyczny 14 dni bez opiekuna wymaga 24 h pomocy
2250
Turnus rehabilitacyjny - ortopedyczny 30 dni - pacjent niesamodzielny wymagający 24 h pomocy
3800
Turnus neurologiczny 14 dni PAKIET STANDARD (w tym 10 lokomatów) osoba częściowo zależna
3400
Turnus neurologiczny 14 dni PAKIET STANDARD (w tym 10 lokomatów) osoba zależna
3850
Pobyt hotelowy - za dzień
80
Pobyt hotelowy z wyżywieniem - za dzień
110
Lokomat (sesja)
140
Lokomat (sesja) przy orzeczeniu niepełnosprawności w stopniu znacznym
70
C-eye (sesja)
100
Terapia rehabilitacyjna indywidualna (sesja)
100
Konsultacja psychologa - przesiewowy test pamięci
100
Konsultacja psychologa (konsultacja + diagnoza + terapia) - 3 godziny
260
Konsultacja neurologopedyczna - diagnostyczna
120
Konsultacja neurologopedyczna - terapeutyczna
100
Konsultacja neurologopedyczna - sesja na C-Eye
100
Konsultacja neurologiczna
120
Konsultacja ortopedyczna
200
Konsultacja internistyczna
100
Konsultacja lekarska (poza ośrodkiem)
od 300
Pobyt długoterminowy osoba częściowo zależna (miesiąc)
3400
Pobyt długoterminowy osoba zależna (miesiąc)
3850
Pacjenci zainteresowani skorzystaniem z 14 dniowego turnusu rehabilitacji mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON/PCPR.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.