Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

Rehabilitacja po udarze mózgu

Przyczyny udaru mózgu

Udar mózgu jest incydentem naczyniowym spowodowanym zakłóceniem dopływu krwi do mózgu w wyniku zablokowania bądź pęknięcia tętnicy zaopatrującej mózg w krew. Pogorszenie stanu pacjenta następuje nagle. W ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności, występują wymioty, bóle głowy, porażenie połowicze i opadanie kącik ust.

Jak szybko podjąć rehabilitację po udarze?

Optymalnym okresem usprawniania po udarze mózgu jest pierwsze pół roku od chwili zachorowania. Nie oznacza to jednak, że w późniejszym okresie Pacjenci nie odnoszą istotnych korzyści z wdrożenia programu rehabilitacji, jednak musi być on intensywny i nakierowany na konkretne potrzeby funkcjonalne Pacjenta.

Efekty rehabilitacji

Intensywna rehabilitacja i działania terapeutyczne podejmowane są do momentu zaobserwowania poprawy umiejętności Pacjenta. Następnie rozważa się zmianę stosowanych technik usprawniania lub celu rehabilitacji (wdrożenie treningu strategii kompensacyjnych, jeśli istnieją przesłanki, że pełny powrót wybranych funkcji nie będzie możliwy.

Ostateczny efekt rehabilitacji po udarze zależy od kilku czynników podstawowych:

  • wielkości i lokalizacji uszkodzenia mózgu w konsekwencji udaru,
  • stanu somatycznego pacjenta przed zachorowaniem,
  • momentu rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji,
  • wsparcia ze strony rodziny.

Rehabilitacja po udarze w domu

Najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta po przebytym udarze pozostaje pobyt w specjalistycznym ośrodku. Niestety, z różnych względów nie zawsze jest to możliwe. Należy wtedy samodzielnie zatroszczyć się o poprawę jego stanu zdrowia, stosując odpowiednie ćwiczenia oraz w należyty sposób przygotowując otoczenie pacjenta.
Skuteczna rehabilitacja po udarze mózgu polega bowiem przede wszystkim na systematycznym wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń: nie tylko fizycznych, ale i umysłowych. Do tej pierwszej kategorii zaliczymy aktywności mające na celu m.in. zwiększenie sprawności ruchowej pacjenta. Choć jak najbardziej można wykonywać je samodzielne, dobór konkretnych ćwiczeń należy koniecznie skonsultować ze specjalistą.
Niezwykle istotne jest ponadto ponowne kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych, codziennych czynności, takich jak ubieranie się czy mycie. Ważnym elementem rehabilitacji poudarowej pozostaje bowiem odbudowanie u chorego poczucia niezależności.

Psychika chorego po udarze

Doznanie udaru mózgu niesie za sobą daleko idące skutki, z którymi wielu pacjentów nie jest w stanie sobie poradzić. Utrata niezależności oraz niemożność wykonywania dotychczasowych aktywności często skutkują tzw. depresją poudarową. U chorego pojawiają się silne negatywne emocje, m.in. agresja czy rezygnacja. Zwalczanie tego rodzaju depresji jest niezwykle istotne – u pacjentów cierpiących na to zaburzenie rehabilitacja po udarze jest trudniejsza, a na efekty trzeba czekać dłużej.

Zespół zmęczenia poudarowego

Oprócz wspomnianej wyżej depresji poudarowej, u wielu chorych występuje tzw. zespół zmęczenia poudarowego (sama depresja stanowi niekiedy jego część). Objawy, jakimi się charakteryzuje, mają dwoistą naturę. Z jednej strony wpływają na sprawność fizyczną pacjenta, z drugiej zaś na jego stan psychiczny. Zespół zmęczenia poudarowego powoduje nienaturalnie szybkie męczenie się organizmu: pacjent może być wyczerpany po wykonaniu zaledwie kilku ćwiczeń. Jeśli zaś chodzi o kondycję psychiczną, pojawiają się opisane częściowo powyżej objawy depresyjne.

Turnusy rehabilitacyjne

Oferowane pobyty są dostosowywane do stanu zdrowia, potrzeb i możliwości pacjenta. Minimalny czas trwania turnusu rehabilitacyjnego dla osób po udarze to 14 dni z możliwością przedłużenia do kilku miesięcy.

Celem realizacji turnusu dla osób po udarze jest przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby. Gdy nie jest to możliwe, rehabilitant ma za zadanie nauczyć Pacjenta innych strategii ruchowych, by radził sobie na co dzień mimo niepełnosprawności. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych, każdy Pacjent ma zajęcia z logopedą i psychologiem. Uczestnik turnusu kwalifikowany jest do zajęć na podstawie konsultacji lekarza neurologa, zespołu terapeutycznego i dostarczonej dokumentacji medycznej. Oprócz opieki lekarskiej, gwarantowana jest całodobowa opieka pielęgniarsko – opiekuńcza.

Turnus rehabilitacyjny skierowany do osób po udarze mózgu składa się z szeregu działań rehabilitacyjnych, wśród których wymienić można:

  • ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą, zakres ćwiczeń dostosowany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta, w tym gimnastyka przyłóżkowa, gimnastyka oddechowa
  • stymulacja eksterocepytwna, dotykowa, wizualna i werbalna), stosowanie bodźców proprioceptywnych, rozciąganie – stretching, stymulacja stawów – trakcja i kompresja
  • tonoliza, rotor, terapia metodą PNF , aktywizacja mięśni niespastycznych
  • ćwiczenia siły mięśniowej
  • reedukacja chodu

W naszych ośrodkach oferujemy rehabilitację neurologiczną opartą o nowoczesne metody terapeutyczne i fizjoterapeutyczne. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników. Nasi fizjoterapeuci współpracują z terapeutą zajęciowym, neuropsychologiem oraz logopedą. Plan terapii dla każdego Pacjenta ustalany jest indywidualnie po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące


Ośrodki, W Których Realizowana jest usługa:Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060