Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484

Rehabilitacja po udarze mózgu

Udar mózgu jest incydentem naczyniowym spowodowanym zakłóceniem dopływu krwi do mózgu w wyniku zablokowania bądź pęknięcia tętnicy zaopatrującej mózg w krew. Pogorszenie stanu pacjenta następuje nagle. W ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności, występują wymioty, bóle głowy, porażenie połowicze i opadanie kącik ust.

Optymalnym okresem usprawniania po udarze mózgu jest pierwsze pół roku od chwili zachorowania. Nie oznacza to jednak, że w późniejszym okresie Pacjenci nie odnoszą istotnych korzyści z wdrożenia programu rehabilitacji, jednak musi być on intensywny i nakierowany na konkretne potrzeby funkcjonalne Pacjenta.

Intensywna rehabilitacja i działania terapeutyczne podejmowane są do momentu zaobserwowania poprawy umiejętności Pacjenta. Następnie rozważa się zmianę stosowanych technik usprawniania lub celu rehabilitacji (wdrożenie treningu strategii kompensacyjnych, jeśli istnieją przesłanki, że pełny powrót wybranych funkcji nie będzie możliwy.

Ostateczny efekt rehabilitacji zależy od kilku czynników podstawowych:

  • wielkości i lokalizacji uszkodzenia mózgu w konsekwencji udaru,
  • stanu somatycznego pacjenta przed zachorowaniem,
  • momentu rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji,
  • wsparcia ze strony rodziny.

Oferowane pobyty są dostosowywane do stanu zdrowia, potrzeb i możliwości pacjenta. Minimalny czas trwania turnusu rehabilitacyjnego dla osób po udarze mózgu to 14 dni z możliwością przedłużenia do kilku miesięcy.

Celem realizacji turnusu dla osób po udarze mózgu jest przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby. Gdy nie jest to możliwe, rehabilitant ma za zadanie nauczyć Pacjenta innych strategii ruchowych, by radził sobie na co dzień mimo niepełnosprawności. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych, każdy Pacjent ma zajęcia z logopedą i psychologiem. Uczestnik turnusu kwalifikowany jest do zajęć na podstawie konsultacji lekarza neurologa, zespołu terapeutycznego i dostarczonej dokumentacji medycznej. Oprócz opieki lekarskiej, gwarantowana jest całodobowa opieka pielęgniarsko – opiekuńcza.

Turnus rehabilitacyjny skierowany do osób po udarze mózgu składa się z szeregu działań rehabilitacyjnych, wśród których wymienić można:

  • ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą, zakres ćwiczeń dostosowany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta, w tym gimnastyka przyłóżkowa, gimnastyka oddechowa
  • stymulacja eksterocepytwna, dotykowa, wizualna i werbalna), stosowanie bodźców proprioceptywnych, rozciąganie – stretching, stymulacja stawów – trakcja i kompresja
  • tonoliza, rotor, terapia metodą PNF , aktywizacja mięśni niespastycznych
  • ćwiczenia siły mięśniowej
  • reedukacja chodu

W naszych ośrodkach oferujemy rehabilitację neurologiczną opartą o nowoczesne metody terapeutyczne i fizjoterapeutyczne. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników. Nasi fizjoterapeuci współpracują z terapeutą zajęciowym, neuropsychologiem oraz logopedą. Plan terapii dla każdego Pacjenta ustalany jest indywidualnie po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie. Centrum Rehabilitacji w Polanicy Zdrój, jako jedyna placówka w woj. dolnośląskim wyposażone jest w LOKOMAT – urządzenie do reedukacji chodu, które znacząco usprawnia proces powrotu Pacjenta do możliwie najlepszej sprawności.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące


Ośrodki, W Których Realizowana jest usługa:


Pacjenci zainteresowani skorzystaniem z 14 dniowego turnusu rehabilitacji mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON/PCPR.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

CENNIK

Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484