Nasz zespół

Dla naszych podopiecznych nasze ośrodki mają być ich własnym domem, a personel w nim pracujący ich rodziną. Personel zatem dobierany jest bardzo starannie, spośród ludzi życzliwych o wysokich kwalifikacjach, co gwarantuje najlepszą opiekę. W naszych ośrodkach nie ma przypadkowo zatrudnionych osób, nasz personel to zgrany interdyscyplinarny zespół, stale podnoszący kwalifikacje poprzez szkolenia.

Ewa Gryza Prezes Zarządu

Specjalista zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Promocji Zdrowia AWF, gerontopedagogiki PAM oraz zarządzanie i marketing w zakresie ekonomiki i zarządzania w przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Langego we Wrocławiu. Ewa Gryza zarządza spółką SCPO Ewa-Med, która prowadzi działalność o następujących profilach: zakłady opiekuńczo – lecznicze, dom pomocy społecznej, sanatorium, lecznictwo ambulatoryjne, rehabilitacja oraz opieka domowa.

Ewa Micor Dyrektor Centrum Seniora Ustroń

Ukończyła Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach na kierunku Zarządzania i uzyskała tytuł zawodowy magistra zarządzania w służbie zdrowia. Posiada również wyższe wykształcenie pielęgniarskie. Odbyła kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa rodzinnego. Ukończyła również wiele kursów specjalistyczne z dziedziny pielęgniarstwa. Od 1987 -2012 roku pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej. Od początku uczestniczyła w tworzeniu Uzdrowiskowego Centrum Aktywnego Seniora. Obecnie wraz z całym zespołem terapeutycznym dba o wysoką jakość świadczonych usług oraz o profesjonalną pielęgnacje i zadowolenie seniorów.

Aleksandra Lehmann Dyrektor Sanatorium Szczawno Zdrój

Ukończyła Politechnikę Opolską, uzyskując tytuł magistra fizjoterapii. Od 2012 roku związana z firmą Ewa-Med. Wcześniej pracowała w Uzdrowisku Szczawno – Jedlina S.A. jako starszy asystent fizjoterapii. Razem ze swoim wykwalifikowanym personelem, dba aby posiłki przygotowywane w Ośrodku były zdrowe, zabiegi idealnie dopasowane do Pacjenta, a Kuracjusze wyjeżdżali zadowoleni, zrelaksowani cieszący się lepszym zdrowiem.

Jadwiga Balawender Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Rościszów

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od 2012 r. pełni funkcję dyrektora w Domu Pomocy Społecznej ,,Zielone Wzgórza,, w Rościszowie. Posiada dyplom pracownika socjalnego oraz ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku : organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej. Wcześniej pracowała jako opiekunka, a później pracownik socjalny w domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Renata Ziółkowska Dyrektor ds administracyjnych Centrum Seniora Ustroń

Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach wydział Dietetyka. Odbyła kursy z zakresu zasad żywienia i dietetyki w zakładach żywienia zbiorowego. Od 1987 do 2014 roku pracowała w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” w Sanatorium „Równica”, w tym ostatnie siedem lat jako Kierownik Żywienia. Zdobyła doświadczenie w organizacji pracy i kierowania dużym zespołem . Dodatkowo przez pięć lat pełniła funkcję Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Przez trzy lata udzielała konsultacji jako dietetyk w poradni diabetologicznej. Obecnie, od początku działalności Centrum Aktywnego Seniora, uczestniczy wraz z wykwalifikowanym personelem w tworzeniu i prawidłowym funkcjonowaniu strony hotelowej i gastronomicznej, by spełnić potrzeby, oczekiwania i życzenia seniorów.

Waldemar Fedorczak Dyrektor Centrum Rehabilitacji Neurologicznej w Polanicy Zdroju

Aldona Fedorczak Zastępca Dyrektora Centrum Rehabilitacji Neurologicznej w Polanicy Zdroju