Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON – w górach i nad morzem

Ośrodki ELDERIS w Polanicy Zdroju i Kołobrzegu zapraszają osoby niepełnosprawne do korzystania z turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może skorzystać z dofinansowania PFRON?

Z turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych przez PFRON mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

  1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
  3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Sprawdź procedury związane z ubieganiem się o dofinansowanie  PFRON.

Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Ośrodki ELDERIS realizujące turnusy rehabilitacyjne PFRON.

 

gabinet rehabilitacji