logo NFZ

Rehabilitacja ambulatoryjna na NFZ w Polanicy Zdroju

W Sanatoryjnym Centrum Rehabilitacji w Polanicy Zdroju, realizujemy rehabilitację ambulatoryjną w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych, w ramach kontraktu z NFZ, wystarczy posiadać skierowanie od lekarza.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu udzielania świadczeń, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.
NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji na zabiegi finansowane w ramach kontraktu z NFZ dostępne są pod numerem 74 865-64-45 od poniedziałku do piątku od 8 do 16.