Konferencja Neurorehabilitacja

Konferencja – Neurorehabilitacja W Teorii I Praktyce

Elderis Sp. z o.o., Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zapraszają na konferencję

„NEUROREHABILITACJA W TEORII I W PRAKTYCE”

19 października 2017 r. (czwartek) w godz.9.00-14.30
Sala Konferencyjna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, al. Matejki 6 we Wrocławiu

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych

KOMITET NAUKOWY
dr hab. MARIA EJMA
dr hab. MAŁGORZATA MRAZ, prof. nadzw.
dr n. med. KRZYSZTOF WYTRYCHOWSKI
dr Grzegorz Biliński

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr EWA GRYZA
dr n. med. KRZYSZTOF WYTRYCHOWSKI

PROGRAM KONFERENCJI
godz.9.00-9.20 Interdyscyplinarne podejście w neurorehabilitacji, dr hab. Maria Ejma
godz.9.20-9.40 Plastyczność mózgu, dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.
godz.9.40-10.00 Wykorzystanie metody Feldenkraisa jako metody wspomagającej neurorehabilitację, dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha,prof. nadzw., dr Katarzyna Salamon-Krakowska, dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw., dr Dagmara Chamela-Bilińska
godz.10.00-10.20 Stymulacja bazalna -koncepcja prowadzenia terapii z osobą o ograniczonej percepcji, dr Grzegorz Biliński
godz.10.20-10.40 Spastyczność u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Przykłady interwencji terapeutycznych wg koncepcji PNF, mgr Tomasz Mraz
godz. 10.40-11.00 Rehabilitacja oddechowa pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, dr n. med. Krzysztof Wytrychowski
godz. 11.00-11.30 Dyskusja
godz. 11.30–12.00 Przerwa kawowa
godz. 12.00-12.20 Rehabilitacja z zastosowaniem lokomatu – doświadczenia z Polanicy Zdroju, dr n. med. Artur Cieślik
godz. 12.20-12.40 Sytuacja chorych na SM na Dolnym Śląsku, mgr inż. Ryszard Kuczyński
godz. 12.40-13.00 Stymulacja polisensoryczna pacjentów neurologicznych – komunikacja alternatywna za pomocą systemu C-Eye w Specjalistycznym Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuń-czym EWA-MED w Obornikach Śląskich, mgr Anna Stachowicz
godz. 13.00-13.30 Skuteczność terapii chodu z użyciem zrobotyzowanej ortezy, Jan Mehrholz
godz. 13.30-13.50 Płucne powikłania chorób nerwowo-mięśniowych, dr n. med. Paweł Piesiak
godz. 13.50-14.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji
godz. 14.20 Lunch

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma charakteru wiążącego. Zgłoszenie pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia DRL:
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne pod numerem (71) 79-88-068