Konferencja naukowa – Neurorehabilitacja w teorii i praktyce

W dniu 19 października odbyła się konferencja naukowa NEUROREHABILITACJA W TEORII I W PRAKTYCE, która była połączona debatą na temat sytuacji osób chorych na SM.

Pokazaliśmy na konkretnych przypadkach jak ważna w chorobie jest rehabilitacji i dostęp do leczenia.

Współorganizatorami konferencji byli: Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, Klinika Neurologii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.