logo NFZ

Dzienny Oddział Rehabilitacji w Sanatorium Zacisze w Szczawnie Zdroju

Przyjmujemy pacjentów na rehabilitację finansowaną przez NFZ w ramach dziennego oddziału rehabilitacji. Ze względu na lokalizację szczególnie zapraszamy Pacjentów ze Szczawna Zdroju, Wałbrzycha i okolic.

Pacjenci kwalifikujący się do rehabilitacji w ramach Dziennego Oddziału Rehabilitacji.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ELDERIS – Sanatorium Zacisze w Szczawnie Zdroju przysługuje Pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a Pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W jej skład wchodzą porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Zasady przyjęć

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.
Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w następnym dniu od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia. Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON oraz numerem kodu resortowego i czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie.

Podstawą przyjęcia Pacjenta na rehabilitację w warunkach oddziału dziennego jest skierowanie wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności lekarzy:

  • oddziałów: urazowo – ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, chorób wewnętrznych, reumatologicznego, onkologicznego, ginekologicznego, rehabilitacyjnego.
  • poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, onkologicznej,
  • lekarza POZ: w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych, kwalifikacji dokonuje lekarz po badaniu Pacjenta, który powinien dostarczyć komplet aktualnych badań potwierdzających rozpoznanie.

Przebieg rehabilitacji w oddziale dziennym

W dniu zgłoszenia się na badanie lekarskie Pacjent powinien posiadać oprócz skierowania:

  • dowód osobisty,
  • wypisy ze szpitala (karty informacyjne) i aktualne wyniki badań.

W wyznaczonym do przyjęcia dniu Pacjent zgłasza się do rejestracji. W pierwszym dniu pobytu Pacjent powinien posiadać wygodny strój sportowy np. dres i obuwie sportowe.
Na podstawie skierowania od lekarza, określającego zakres zabiegów, fizjoterapeuta wykonuje zlecone zabiegi rehabilitacyjne. Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów, która znajduje się w rejestracji.

Zapytaj o szczegóły

Sanatorium Szczawno-Zdrój, ul. Okrężna 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 74-849-94-00 lub 797 027 671

Rehabilitacja – gabinet masażu