Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484

Turnusy Rehabilitacyjne Nad Morzem

Propozycja turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach Akademii Zdrowia Kreatywnego Seniora w Sanatorium Kołobrzeg, skierowana jest do tych Seniorów, którzy chcą rozwijać swoją aktywność ruchową i intelektualną poprzez usprawnianie procesów poznawczych, treningi pamięci i aktywność fizyczną. Oferowane turnusy rehabilitacyjne są 7 i 14-sto dniowe. W skład oferty oprócz zajęć aktywizujących wchodzą zabiegi fizykalne i manualne (kinezyterapia), indywidualne i grupowe oraz masaż.

Każdy pobyt rozpoczyna się i kończy wizytą lekarską. Uczestnik turnusu kwalifikowany jest do grup zajęciowych na podstawie konsultacji lekarza – neurologa, balneologa oraz neuropsychologa, ankiety kwalifikacyjnej, którą osobiście wypełnia oraz rozpoznanej jednostki choroby wg katalogu ICD 10. Lekarz na podstawie wywiadu lekarskiego i badania wstępnego zleca odpowiednie dla schorzeń zabiegi rehabilitacyjne. Ćwiczenia ruchowe dobierane są stosownie do wieku i kondycji fizycznej.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące

Profile turnusów w ramach Akademii Zdrowia Kreatywnego Seniora

 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia pamięci)
 • specjalistyczne konsultacje lekarskie, neurologa, balneologa, lekarza rehabilitacji ruchowej, geriatry;
 • zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej odżywiania, w tym porady gerontologa i edukatora oraz warsztaty kulinarne połączone z promocją zdrowego stylu życia;
 • zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, zajęcia indywidualne i grupowe, w tym gry zespołowe;
 • zabiegi fizykalne – trzy zlecone przez lekarza;
 • zajęcia z zakresu aktywności intelektualnej, w tym treningi pamięci, nauka nowoczesnych technik pamięciowych, gry i ćwiczenia rozwijające kreatywne myślenie i pobudzające procesy poznawcze;
 • zajęcia fotograficzne, malarskie, muzyczne i taneczne;
 • zajęcia informatyczne;
 • klubowe panele dyskusyjne z moderatorem (klub prasowo – czytelniczy, poetycki i filmowy);
 • warsztaty biograficzne

Choroby narządu ruchu (ograniczone zakresy ruchomości w stawach, choroby zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, po złamaniach główki szyjki kości udowej, po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego jak artroskopie i rekonstrukcje więzadeł (ACL), przy bolesnym barku czy łokciu tenisisty)

 • specjalistyczne konsultacje lekarskie, neurologa, balneologa, lekarza rehabilitacji ruchowej, geriatry oraz zespołu terapeutycznego uwzględniając indywidualny program terapeutyczny;
 • porady dotyczące zaburzeń równowagi, jak sobie z tym problemem radzić, w tym instruktaż p/upadkowy;
 • zajęcia z zakresu aktywności fizycznej (zajęcia indywidualne z kinezyterapeutą pracującym wg koncepcji PNF, koncepcji technik powięziowych, relaksacyjnych, program dostosowany do stanu zdrowia Kuracjusza z uwzględnieniem jednostek chorobowych;
 • zajęcia korygujące prawidłową postawę ciała w różnych pozycjach ( np. siedząca, stojąca, w podporze)
 • zabiegi fizykalne, trzy zalecone przez lekarza;
 • zajęcia grupowe, w tym gry zespołowe;
 • zajęcia rekreacyjne plenerze, na kołobrzeskiej plaży, Nording Walking z instruktorem;
 • warsztaty biograficzne.

Choroby cywilizacyjne, choroby przemiany materii, choroby przewlekłe (choroby tarczycy, cukrzyca, nietrzymanie moczu)

 • specjalistyczne konsultacje lekarskie, neurologa, balneologa, lekarza rehabilitacji ruchowej, geriatry;
 • zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej odżywiania, w tym porady gerontologa i edukatora oraz dietetyka, warsztaty kulinarne połączone z promocją zdrowego stylu życia;
 • samodzielne układanie diety pod kierunkiem dietetyka, stosowanie wymienników węglowodanowych służących do obliczania zawartości węglowodanów, tłuszczy, białka w różnych produktach;
 • porady w zakresie umiejętności wprowadzania do diety różnych produktów przy utrzymaniu, na pożądanym, stałym poziomie zawartości węglowodanów i innych składników w poszczególnych posiłkach;
 • konsultacja podologa, edukacja w zakresie właściwej pielęgnacji stóp (zwłaszcza w takich chorobach jak miażdżyca i cukrzyca);
 • zajęcia rehabilitacyjne, w tym z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii (trzy zalecone przez lekarza);
 • instruktaż ćwiczeń wzmacniających mięśnie Kegla;
 • zajęcia ruchowe w plenerze, na nadmorskiej plaży, zajęcia grupowe;
 • warsztaty biograficzne.

Harmonogram zajęć dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjentów. Zabiegi wykonywane są codziennie, z wyjątkiem dnia rozpoczęcia i zakończenia pobytu, niedziel oraz świąt.

Po zabiegach leczniczych osoby przebywające w Sanatorium mogą korzystać z zajęć organizowanych przez animatora kultury (spotkania z poezją, spacery, wycieczki, wieczorki taneczne, porady dietetyczne, itp.)

Przy podejmowaniu decyzji o długości planowanego pobytu prosimy zwrócić uwagę na fakt, że aby kuracja przyniosła oczekiwany efekt powinna trwać dłuższy czas. Uwarunkowane jest to bodźcowym działaniem zabiegów uzdrowiskowych wykonywanych na bazie naturalnych surowców leczniczych. Nasi specjaliści rekomendują pobyty nie krótsze niż 14 dni.


Ośrodki, W Których Realizowana jest usługa:


Pacjenci zainteresowani skorzystaniem z 14 dniowego turnusu rehabilitacji mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON/PCPR.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

CENNIK

Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484