Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484

Rehabilitacja neurologiczna

Turnusy rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji neurologicznej skierowane są dla Pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego i z deficytem neurologicznym w takich przypadkach jak:

 • udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu
 • po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
 • po urazach czaszkowo – mózgowych
 • Choroba Parkinsona
 • Stwardnienie Rozsiane (SM)

Pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi pomagamy poprzez:

 • Rehabilitację indywidualną
 • Intensywną neurologiczną terapię funkcjonalną
 • Terapię wg koncepcji PNF
 • Techniki tkanek miękkich wg dr Ciechomskiego
 • Terapię wg koncepcji technik powięziowych
 • Pionizację
 • Reedukację chodu
 • Fizykoterapię: sollux , magnetoterapia , laser punktowy
 • C-eye – Cyber oko i komunikację alternatywną
 • Terapię wg. Metody Snozelen – Sala doświadczania świata
 • Terapię zajęciową indywidualną i grupową
 • Konsultacje z psychologiem
 • Konsultacje z neurologopedą
 • Opiekę fizjoterapeuty ze specjalizacją II stopnia

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizującePacjenci zainteresowani skorzystaniem z 14 dniowego turnusu rehabilitacji mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON/PCPR.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

CENNIK

Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484