Notatka z wizyty w Centrum Rehabilitacji Neurologicznej konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii – dr hab. n. med. Maria Ejma

W dniu 13.01.2017 dr hab. n. med. Maria Ejma, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, wizytowała Centrum Rehabilitacji Neurologicznej w Polanicy Zdroju.

Poniżej prezentujemy pełną treść notatki z wizyty, którą przesłała do Pas Pani Doktor (wersja PDF – opinia konsultanta wojewodzkiego w dziedzinie neurologii – dr hab. n. med. Marii Ejmy – styczen 2017)

 

Notatka z wizyty w Sanatoryjnym Centrum Rehabilitacji Neurologicznej Ewa-Med

w Polanicy Zdroju

W dniu 13.01.2017 r. odbyłam wizytę w Sanatoryjnym Centrum Rehabilitacji Neurologicznej Ewa-Med, które mieści się przy ul. Żeromskiego 26 w Polanicy Zdroju. Wszystkie pomieszczenia ośrodka –  pokoje, łazienki, gabinety zabiegowe, korytarze i świetlica są przestronne i przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Centrum posiada własną kuchnię, zapewniającą całodzienne wyżywienie.

Sanatoryjne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej jest jedynym na Dolnym Śląsku ośrodkiem ukierunkowanym na usprawnianie chorych na stwardnienie rozsiane. Prowadzi również rehabilitację osób po udarach mózgu, po urazach głowy oraz cierpiących z powodu innych schorzeń neurologicznych. Placówka zatrudnia między innymi lekarza, psychologa, logopedę oraz rehabilitantów. Dysponuje szeroką bazą lecznictwa usprawniającego, obejmującą kinezyterapię, krioterapię, terapię laserową, zabiegi wodne oraz zabiegi wykorzystujące fale elektryczne, magnetyczne i ultradźwiękowe. Szczególnie cennym sprzętem jest cyber-oko, które umożliwia ćwiczenia funkcji poznawczych oraz porozumiewanie się z chorym z głębokimi zaburzeniami mowy. Kolejnym unikatowym urządzeniem jest Lokomat służący do terapii chodu. Składa się on z komputera zsynchronizowanego z bieżnią i zautomatyzowanymi ortezami kończyn dolnych. Umożliwia choremu trening z zachowaniem prawidłowego wzorca chodu. Połączenie ekranu komputera z bieżnią pozwala pacjentowi na pracę z systemem wzrokowego i słuchowego sprzężenia zwrotnego (tzw. biofeedback).

           W trakcie mojej wizyty w Centrum Rehabilitacji Neurologicznej Ewa-Med. uczestniczyłam w cyklicznym zebraniu zespołu terapeutycznego placówki (rehabilitanci, logopeda, psycholog), w trakcie którego omawiano stan i usprawnianie problematycznego chorego po zatrzymaniu krążenia. Członkowie zespołu z pełnym zaangażowaniem wymieniali się własnymi obserwacjami dotyczącymi pacjenta i jego rodziny oraz planowali dalszą terapię.

             W oparciu o moje obserwacje wysoko oceniam możliwości leczenia w Centrum Rehabilitacji Neurologicznej Ewa-Med. chorych dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.

 

                                                        Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii

                                                                  dla województwa dolnośląskiego

                                                                              dr hab. Maria Ejma